Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen u en Taurac zijn de Metaalunie Voorwaarden van toepassing, zie algemene voorwaarden Taurac.

Algemene voorwaarden zijn uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein Nederland. © Koninklijke Metaalunie